Υποβολή Αιτήματος


Εάν δεν μπορείτε να βρείτε μια λύση στα προβλήματά σας, μέσω της Βάση Γνώσεων, μπορείτε να υποβάλετε Αίτημα Υποστήριξης επιλέγοντας το κατάλληλο τμήμα παρακάτω.


 Τμήμα Υποστήριξης

Υποστήριξη και τεχνικά θέματα

 Τμήμα Πωλήσεων

Πληροφορίες προπληρωμής και τιμολόγησης

 Τμήμα κατάχρησης

Κατάχρηση, κακή χρήση, κλπ